Over Wzd-check

01

Waarom de Wzd-check

Over de Wzd-check

Waarom de Wzd-check?

Excellent Zorgontwikkeling werkt vanuit de gedachte dat het geven van zorg en de toepassing en uitvoering van wettelijke regels makkelijker kan. Wij maken de vertaalslag van theorie en wetgeving naar de praktische toepassing en uitvoering in de praktijk.

Wij bieden ondersteuning aan zorgaanbieders bij de toepassing en uitvoering van wetgeving en het vergroten van kennis en expertise bij zorgverleners. 

Waar staat de Wzd-check voor?

Wij maken met de Wzd-check de complexe wetgeving van de Wet zorg en dwang (Wzd) eenvoudig, praktijkgericht en laagdrempelig voor zorgverleners in de gezondheidszorg.

Onze passie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan cliënten in de gezondheidszorg. Vanuit de overtuiging dat bij de ontwikkeling van beleid de vertaalslag naar de praktijk van essentieel belang is hebben wij samen met onze partner EDC learning de Wzd-check ontwikkeld. De persoonsgerichte online tool gaat dan ook verder waar een normale e-learning Wzd stopt.

Wat is de Wzd-check?

Met de Wzd-check is het gelukt om een uniek, laagdrempelig en interactief praktijkproduct te ontwikkelen dat ondersteuning biedt bij het toepassen en uitvoeren van de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd-check is in relatief korte tijd in te vullen waardoor de druk op de zorgverleners beperkt blijft. De check invullen kan op elk moment, snel en efficiënt!

Ons doel is verbetering van de kwaliteit van zorg door het creëren van bewustwording en het bieden van praktische handvatten aan zorgverleners in de gezondheidszorg. Bij het leveren van zorg is het van belang dat je je bewust bent van wat je wel en niet doet en waarom. Daar gaat het om bij goede zorg en ondersteuning!

Logo Wzd-check
02

Voordelen Wzd-check

Wat biedt de Wzd-check?

De Wzd-check biedt continue actualisatie naar de laatste stand van zaken rondom veranderende wetgeving van de Wet zorg en dwang. Zo zijn de wijzigingen n.a.v. de reparatiewet Wzd meegenomen in de huidige versie en ook de toekomstige wetswijzigingen n.a.v. de wetsevaluatie zullen vanaf inwerkingtreding beschikbaar zijn. Het jaarlijks invullen van de interactieve Wzd-check helpt je om voor je eigen cliënt up to date te blijven en de volgende onderdelen in kaart te brengen:

Voor wie is de Wzd-check?

De Wzd-check is voor iedereen die te maken krijgt met de Wet zorg en dwang. Ongeacht of je als zorgverlener, begeleider, ondersteuner, gedragswetenschapper, (huis)arts, familie, vertegenwoordiger of op welke ander manier dan ook betrokken bent bij een cliënt. Heb je (nog) weinig kennis van de Wet zorg en dwang? Geen probleem, je kunt gewoon aan de slag met de Wzd-check. Gaandeweg doe je alle noodzakelijk kennis op die nodig is voor jouw dagelijkse praktijk.

Wat is de opbrengst van de Wzd-check?

Aan het einde van de check ontvang je het unieke eindrapport van de cliënt. 

Hierin staan alle acties die nog gedaan moeten worden om aan verschillende kaders en eisen vanuit de Wet zorg en dwang te voldoen. 

Daarnaast staat per Wzd maatregel die worden toegepast bij de cliënt aangegeven of het onvrijwillige- of vrijwillige zorg is en of het stappenplan Wzd wel of niet gevolgd moet worden.

Probeer nu de gratis demo uit en krijg een indruk van de Wzd-check!

 

03

Wist je dat?

Doelstellingen
Wet zorg en dwang

Wist je dat doelstellingen van de Wet zorg en dwang (Wzd) het terugdringen van dwang in de zorg, het verhogen van de kwaliteit van (gedwongen) zorg en het versterken van de rechtspositie van cliënten zijn.

Bewustwording
Wet zorg en dwang (Wzd)

Wist je dat bewustwording over de verschillende Wzd maatregelen één van de belangrijkste voorwaarden is? Dit speelt mee bij de zorgvuldige uitvoering van de Wzd. Veel maatregelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening, Korsakov, Huntington, NAH of psychische stoornis zijn in de loop der jaren vanzelfsprekend geworden. Bij veel van deze maatregelen zijn zorgverleners zich niet voldoende bewust dat deze beperkend van aard zijn.

Wettelijke eisen Wzd

Wist je dat er wettelijke eisen zijn voordat iemand onder de Wet zorg en dwang (Wzd) valt.

Ook cliënten die geen zorg ontvangen vanuit de Wlz, maar vanuit de Wmo, Jeugdwet of Zvw toch onder de Wzd kunnen vallen.

Inspectie en de Wzd

Wist je dat deskundigheidsbevordering een belangrijk aandachtspunt is in het toezicht van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Ook persoonsgerichte zorg een belangrijk uitgangspunt is voor de Inspectie (IGJ).

De Wzd is cliëntvolgend

Wist je dat de Wet zorg en dwang cliëntvolgend is en overal van toepassing is waar de cliënt zorg ontvangt?

Verplichtingen zorgaanbieder Wet zorg en dwang

Wist je dat er diverse verplichtingen zijn t.a.v. de Wet zorg en dwang (Wzd) die je als zorgaanbieder hebt. 

Zoals bij wilsonbekwame cliënten die geen vertegenwoordiger hebben en onder de Wzd vallen. De zorgaanbieder is dan verplicht om een mentor aan te vragen.

Huisregels en de Wzd

Wist je dat de huisregels zo spoedig mogelijk na gedwongen opname in een accommodatie aan de cliënt  en de vertegenwoordiger verstrekt moeten worden en op vraag mondeling toegelicht moeten worden.

Kinderen en de
Wet zorg en dwang

Wist je dat kinderen onder 12 jaar ook onder de Wzd vallen. Er voor kinderen onder de 12 jaar andere wettelijke regels gelden wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg.

Ambulante onvrijwillige zorg

Wist je dat er bij ambulante onvrijwillige zorg aanvullende zorgvuldigheidseisen zijn waar je aan moet voldoen vanuit de Wet zorg en dwang.

Wzd maatregelen
Is een bedhek beperkend?

Wist je dat er Wzd maatregelen zijn die onder twee zorgvormen kunnen vallen. Zoals bedhekken, deze vallen onder zorgvorm B als het bedhek de cliënt in de bewegingsvrijheid beperkt. Daarnaast vallen ze onder zorgvorm H op het moment dat de cliënt nog wel uit bed kan ondanks het bedhek, maar de cliënt zich toch verzet omdat het bedhek bijvoorbeeld zijn uitzicht belemmerd. Er is dan toch sprake van onvrijwillige zorg.

Dit onderscheid is belangrijk omdat bij vrijwillige zorg (zonder verzet) bij zorgvorm B wel het stappenplan gevolgd moet worden en bij zorgvorm H niet.

Wzd-functionaris

Wist je dat je als Wzd-functionaris een belangrijke toezichthoudende rol vervult bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd).